Socha sv. Jana Nepomuckého

Socha sv Jana Nepomuckeho

„Tato socha byla vybudována krátce před smrtí dárce v roce 1711. Ostatky tohoto faráře odpočívají v kostele v Mladých Bukách“. Tak zní překlad nápisu na soše sv. Jana Nepomuckého. Jako důkaz svoji zbožnosti nechal zřídit farář Gottfried Qual svatého Jana Nepomuckého u mostu na pozemku šolcovny.

V kronice je dále uvedeno, že farář Gottfried Qual, který byl krátký čas kaplanem v Trutnově a šest let farářem v Mladých Bukách, pochází z rodiny Qualů, ze které pochází čtyři faráři. Rodina Qualů žila odedávna na zdejší šolcovně čp. 63. Kdy byla šolcovna postavena není známo. Poslední šolc – rychtář, Josef Qual, zemřel 25. dubna 1819. Šolcovna = rychta, odedávna sídlo rychtáře vesnice.