Památník obětem I. světové války

Pamatnik obetem 1svetove valky

V neděli dne 20. Července 1924 v 10:00 hodin dopoledne v Mladých Bukách byl u hřbitovní zdi slavnostně odhalen pomník vybudovaný o celkovém nákladu městyse 20 tis. Kč. Slavnostní projev pronesl trutnovský starosta, pan Siegel, osobní přítel sochaře, tvůrce tohoto pomníku, pana Emila Schwantnera.

Je to jeden z mála zachovalých pomníků na okrese Trutnov. Jeho původní podoba byla bez postraních kvádrů jen s postavou truchlící vdovy s dítětem a raněného bojovníka. Údajně došlo v roce 1927 k poničení pomníku vandaly, kteří vylámali bronzoví písmena z hlavního nápisu. Po této události byla do čela pomníku umístěna bronzová deska se jmény padlých a nezvěstných mužů z Mladých Buků, Kalné Vody, Hertvíkovic, Dolních Sejfů a Bystřice. Obec Sklenářovice si nechala postavit svůj pomník s uvedením 13 padlých mužů.

Pan Emil Schwantner se narodil v roce 1890 v Královci, vyučil se v žacléřské porcelánce Theodora Pohla. Vystudoval uměleckou akademii v Praze u J.V.Myslbeka. Po l. světové válce, ve které bojoval, se usadil a tvořil v Trutnově. Po 2. světové válce, kdy v roce 1945-46 probíhal odsun němců, dobrovolně odešel se svými německými sousedy do NDR, kde žil až do své smrti 1956.

Památník obětem I. světové války

Památník obětem I. světové války