Fara

Fara

Již v roce 1358 je písemná zmínka o Mladých Bukách jako „Mladé Buky, ves s kostelem“. V tomto roce, dle církevních seznamu „libri confirmationum“- Kniha o potvrzení duchovních funkcí, byl zde na místní faře ustanoven farářem Linhart z Heřmanic. Podle tohoto seznamu byly Mladé Buky samostatnou farou.

Rokem 1424 končí řada mladobuckých farářů v církevních seznamech Janem ze Dvora Králového. V době reformace zde nebyl žádný duchovní/katolický ani jiní církve/. Mladé Buky byly na více než 200 let přiděleny k vlčické farnosti. Rok 1682 znamenal pro Mladé Buky opětovné povýšení na faru. V roce 1696 byla dána na faru do Mladých Buků matrika narozených a zemřelých. Původní fara byla dřevenou stavbou. V roce 1728 byla stará fara zbourána a na jejím místě v letech 1728-1729 postavena nová, podle návrhu architekta Antonína Erharta Martinelliho, který byl architektem mimo jiné i radnice v Českých Budějovicích.