Knihovna

Knihovna

Zápis o veřejné knihovně začíná rokem 1954, kdy knihovna byla otevřena v čp. 285, kde v této době byla Česká spořitelna. Knihovnicí byla pani učitelka Josefa Vejrová, knihovní fond měl celkem 1 200 knih. V roce 1961 se paní učitelka Vejrová z obce stěhuje. Knihovna se z budovy čp. 285 /kde se rušil provoz spořitelny a objekt byl přestavěn na byty/ stěhuje do pronajatého prostoru v rodinném domku čp. 290. Vedoucí knihovny je studentka Věra Němcová. Knihovní fond čítá celkem 1 300 knih.

 

V roce 1965 se knihovna přemístila do budovy čp. 186, tehdejší Místní národní výbor, vedoucí knihovny se krátkou dobu stává paní Marie Macháčková. Po paní Macháčkové přebírá knihovnu paní Otylie Kultová. Z důvodu nedostačujících prostor pro knihovnu proběhla v roce 1977 její rekonstrukce o celkovém nákladu Kč 60 000,-. 17. března proběhlo její slavnostní otevření. Knihovní fond má již 2 955 knih a 160 čtenářů, z toho 91 dětí. V roce 1981 obdržela knihovna vyznamenání Ministerstvem kultury a stává „Vzornou knihovnou“. To už má knihovna celkem 4 000 svazků, 200 čtenářů a 8 500 výpůjček za rok. Knihovna v tomto roce pořádá 5 besed nad knihou s účastí 212 osob, zejména dětí. V listopadu 1983 se znovu otevřela veřejná knihovna v Hertvíkovicích. Knihovna má celkem 400 svazků, vedoucí knihovny je studentka Zdeňka Kolmanová. Po úmrtí paní Kultové v roce 1987, přebírá od září vedení knihovny pan Miroslav Papš. V tomto roce přebírá také knihovnu v Hertvíkovicích paní Sýkorová Vlasta. V roce 1988 má v knihovně v Mladých Bukách pan Papš celkem 211 stálých čtenářů a 9 600 výpůjček za rok. Od 1. července 1988 přebírá knihovnu v Hertvíkovicích pan Papš Miroslav. Pro malý zájem je činnost této knihovny ukončena ke konci roku 1988.