Kostel sv. Kateřiny

kostel

Kostel svaté Kateřiny Alexandrijské v Mladých Bukách je římskokatolický, dříve farní kostel, nyní patří farnosti Trutnov II, Horní Staré Město. Středověké záznamy o Mladých Bukách jsou z velké části církevní. První gotický dřevěný kostel je v listinách zmiňován v roce 1384/někde se uvádí 1358/. Badatelé uvažují o tom, že kostel byl založen jako kostel opevněný. Z původního kostela se dochoval jen gotický kamenný presbytář s křížovou klenbou.

Kostel byl přestavěn v letech 1599. Další velká přestavba se uskutečnila roku 1787 do dnešní podoby /někde se uvádí rok 1777/. Přestavba se uskutečnila v době, kdy byl farářem v Mladých Bukách Josef Klesaczka /od roku 1770 – 1794/. V roce 1599 byla postavena samostatná renesanční zvonice oddělená od chrámové lodi. Její spodní část je údajně ještě starší, neboť v době reformace sloužila jako modlitebna protestantům. Na věži pod okny s okenicemi směrem ke hřbitovu je v omítce uvedeno datum 1599 a nápis Iacob Frumeti. Nad vchodem do věže je umístěna plastika muže s vyznačeným poraněním na čele. Pověst vypravuje, že muž v těchto místech spadl do rokle a smrtelně se zranil. Věž nesla zvon sv. Barbory, který věnovali svobodští horníci. Ve 14. století vedla církev seznamy farářů na jednotlivých farách. V jednom takovém seznamu je již v roce 1350 jako první mladobucký farář uváděn bez dalších údajů Johanes. V roce 1358 je zapsán Linhart z Heřmanic. Řada farářů v Mladých Bukách končí Janem ze Dvora Králové nad Labem, který byl ustanoven v roce 1424. Mladé Buky byly po tomto posledním faráři na více než dvě stě let přičleněny k  Vlčické farnosti. Nová řada farářů začíná až v roce 1682 Mikulášem Schmitzem, kdy Mladé Buky byly opětovně povýšeny na faru. V roce 1690 to byl Daniel Frank, 1696 Tobiáš Karel Peinlich. V roce 1704 je v seznamu farářů v Mladých Bukách Gottfried Qual, který byl nejdříve kaplanem v Trutnově a od roku 1704 farářem v Mladých Bukách do roku 1711. Jmenovaný farář pocházel ze zdejší šolcovny čp. 63 – sídlo rychtáře. Ve kterém roce byla rychta postavena není známo, ale od dávných časů náležela rodině Qualu. Jako důkaz své zbožnosti nechal postavit Gottfried Qual na rodinném pozemku v roce 1711, krátce před smrtí, sochu sv. Jana Nepomuckého. Další faráři v Mladých Bukách – 1711 Christov Meyer, 1719 Florian Wenzel Manner, 1720 Johann Peter Streer, 1770 Josef Klesaczek, 1794 Johan Kolbl, 1806 Josef Tschöp, 1816 Josef Nedwig, 1829 Anton Hübner, 1846 Johann Baumgarten, 1851 Vincent Blaschke, 1885 Nyklíček, 1904 Franz Netwich /nar. 1863, zemřel 1940 ve Svobodě Nad Úpou/. V roce 1995-2000 proběhly v kostele poslední rekonstrukce a výmalba. V srpnu 2000 byl slavnostně vysvěcen nový oltář a současně došlo k znovuvysvěcení kostela sv. Kateřiny tehdejším sídelním biskupem Dominikem Dukou. K této slavnostní příležitosti a u příležitosti otevření Golfového areálu se v kostele uskutečnil galakoncert mistra Josefa Suka.Kostel v původní podobě od roku 1787.

 

Napis ve zvonici s letopoctem 1599Nápis ve zvonici s letopočtem 1599

Kostel puvod od1787Původní kostel v roce 1787