brectejn

Břecštejn, nověji Břečtejn je hradní zřícenina. V podhradí se rozkládá malá ves Hrádeček, nejbližší obcí jsou Vlčice. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR. První zmínky o hradu jsou z roku 1336 s původním jménem Stein, v první polovině patnáctého století.

Hrad vyrostl na strmé skalní kře a z tohoto důvodu nemohl být rozsáhlý. Prakticky nepřístupný byl na severozápadní straně, kde je skalní stěna téměř svislá. Na východě a jihovýchodě musel být hrad chráněn dvojím příkopem a valem. Po stránce fortifikační řadíme Břečtejn mezi hrady tzv. slezského typu, u nichž vlastní hrad včetně věže a obytných objektů tvoří jediný stavební celek uzavřený obvodovou zdí. Dnes z vlastního hradu zbývají vysoké obvodové zdi. Jako vchod dnes slouží bývalé sklepy.
Silnice prochází asi 300 metrů od hradu, přímo k němu směřuje polní cesta. Na místo také vede značená trasa. Je dobré jít buď po silnici, nebo právě po modré turistické trase, z východní strany vede k Břeštejnu příkrý kopec.